Betalingsmægler

Jeg afsøger markedet for at finde den eller de optimale leverandør(er)

Skal du finde en betalingsleverandør, PSP eller indløser, enten til at erstatte din nuværende, eller er du ny i markedet og skal finde den optimale leverandør til dit behov.

Jeg kan afsøge markedet, med udgangspunkt i din forretningsmodel, ønsker og behov og anbefale den løsning og den eller de leverandører der vil give dig den optimale løsning – til den rette pris! Og jeg kan forhandle med dine kommende leverandører på dine vegne, samt hjælpe med at sikre en god implementering og læring på tværs af din kundeservice og finansafdeling.

Kontakt mig, så finder vi sammen en løsning på dit behov!

Eksempel

Du søger at udskifte din Payment Service Provider (PSP) til en løsning der understøtter flere betalingsformer. I dette tilfælde sætter jeg mig først ind i dit produkt/service, undesøger hvordan I arbejder og hvilken strategi I arbejder ud fra. Jeg vil ligeledes skulle bruge detaljer om hvilke tidslinjer, der er de optimale for et eventuelt skift.

Ud fra disse oplysninger vil jeg afdække markedet og udarbejde en prioriteret liste over de PSPere, der dækker jeres behov bedst (fordele og ulemper), samt hvilke prismæssige konsekvenser det vil have at skifte.

Min leverance kan slutte med denne rapport, men jeg kan også lede forhandlingerne på jeres vegne, eller være bisidder ved forhandlingerne, for at være med til at sikre, at den optimale løsning opnås, kvalitets- såvel som prismæssigt.

Ring eller skriv i dag  på telefon +45 4261 6440 eller susan.kaae@experteye.dk