Forbud mod overvæltning af kortgebyrer fra 2018?

By 11. september 2017eCommerce, Gebyrer, PSD2, Surcharging

Må man ikke længere viderefakturerer kortgebyret? Nej!, ikke fra starten af 2018.

EUs Payment Service Directive 2 (PSD2) er fra 2015 og gælder principielt allerede, men skal være implementeret i national lovgivning i alle EU’s medlemslande senest end 13. januar 2018. Med baggrund i dette vil det derfor blive forbudt at surcharge, dvs. lægge det gebyr shoppen betaler til indløser, ud til kunden, i forbindelse med betalingen. Det drejer sig om “standard four party scheme cards”, der er reguleret under “Interchange fee regulation*”, hvilket vil sige almindelige kort, som Visa, MasterCard og Dankort, uagtet om de er debit eller kredit kort – det vil stadig være tilladt at vælge gebyret over på et firmakort.

Formålet er at harmonisere EU medlemsstaters politik vedrørende ‘surcharging’ – med andre ord, at tingene er fair, gennemsigtige og ens på tværs af EU, også i denne henseende.

*Interchange fee regulation er i store træk et loft over, det gebyr indløser (f.eks. Teller) betaler til den udstedende bank (f.eks. Danske Bank) og er derfor en del af den endelige prissætning, som merchant (webshoppen) betaler.

Hvilken effekt har det og hvad kan jeg gøre som webshop?

En forventet og logisk effekt er naturligvis, at man som webshop vil blive mere selektiv, når det gælder om at vælge hvilke betalingsformer webshoppen skal tilbyde. Man kunne godt forestille sig, at de billige bliver foretrukne og de meget dyre måske helt droppes. I Danmark er Dankort jo en fortræffelig og – i langt de fleste tilfælde – billigste betalingsmulighed, med en fast pris på 1,39 kr for transaktioner over 100 kroner. Ændringen kunne betyde, at mange vil fravælge Visa og MasterCard og “nøjes” med at modtage Dankort (herunder Visa/Dankort). Men Dankort kan ikke bruges, hvis du sælger til udlandet – eller hvis du har mange unge kunder, der typisk har Debitkort, eller hvis du sælger rejser eller andre varer folk typisk ønsker at betale med et kreditkort.

Det er naturligvis muligt at sætte dit administrationsgebyr op (eller introducere et) eller du kan sætte priserne på dine varer op. Uagtet hvad du vælger, så er dette nok et meget godt tidspunkt at se på, om du betaler for meget for din kortindløsning og/eller om der er andre steder, du kan spare på omkostningerne. Specielt hvis dine varer ikke kan bære en prisforøgelse eller introduktion af et administrationsgebyr, vil det være en klar og åbenlys fordel at bruge ressourcer på at se på “gyngerne og karrusellen” og finde besparelser andre steder.

Hvad gør de andre lande i EU?

I dag har ca. 50% af EU landene allerede en regel mod surcharging og for dem vil ændringen ikke have den store betydning. Hvis nogen, vil det betyde, at landets indbyggere ikke vil opleve at få væltet gebyret over, når de handler på en udenlandske hjemmeside, men mit bud er, at det altid har været et konkurrenceparameter, den enkelte webshop har forholdt sig til.

UK er dem der p.t har valgt at få mest radikalt til værks og har annonceret, at de planlægger de at gå længere end PDS2 direktivet dikterer og implemente et forbud mod surcharging af alle kort betalingsformer. Med overskrifter som “The government has announced that “rip-off” card surcharges will be banned from January 2018” virker det som en populær beslutning i befolkningen. Og eftersom det bliver lov inden UK træder ud af EU, har dette ikke nogen umiddelbar betydning.

Den juridiske del

Fra EUs side står der i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/2366 af 25. november 2015 i (66):

“Medlemsstaterne bør således overveje at hindre betalingsmodtagere i at opkræve gebyrer for anvendelse af betalingsinstrumenter, for hvilke interbankgebyrerne er reguleret i kapitel II i forordning (EU) 2015/751.”

I Danmark har folketinget d. 8/6-2017 stadfæstet en ny Lov om betalinger, hvor forbudet er implementeret med følgende ord i § 121. Stk. 3. “Betalingsmodtageren må ikke opkræve gebyrer for anvendelse af betalingsinstrumenter, for hvilke interbankgebyrerne er reguleret i kapitel II i interbankgebyrforordningen, og for de betalingstjenester, på hvilke Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 260/2012 af 14. marts 2012 om tekniske og forretningsmæssige krav til kreditoverførsler og direkte debiteringer i euro og om ændring af forordning (EF) nr. 929/2009 finder anvendelse.”

Loven er vedtaget og træde i kraft 1. januar 2018. Med andre ord vil det fra første dag i det nye år ikke længere være tilladt at vælge et gebyr på en kortbetaling over på en privatkunde.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.